Přeskočit na obsah

Cyklus podzimní artefiletiky: Světlo a stín v nás

Pro koho je akce určena?

Přednáška je určená všem, které láká vyzkoušet různé arteterapeutické techniky. Artefiletika je expresivní, zážitkové, reflektivní a tvořivé pojetí seberozvoje. Artefiletice tedy jde zejména o emocionální zážitek a prožitek při výtvarném projevu, který nemusí zdaleka končit u pastelek, naopak… V rámci artefiletiky se pracuje se všemi možnými druhy materiálů, co si lze představit, a navíc používáme i práci s hlasem, hudbou, tanec a herectví.

Akce je realizována v rámci série 3 akcí na téma Cyklus podzimní artefiletiky, která je podpořena dotací z Fondu zdraví Statutárního města Zlína.

Je možné absolvovat všechny tři akce, ale i jen některou z nich.

Co artefiletika přináší?

Cestu k sebepřijetí a sebelásce Pochopení a zpracování našich náročných životních zkušeností, a to neinvazivní, kreativní formou Zkvalitnění emočního prožívání – více se radujeme ze života a naopak umenšujeme bolavé emocionální výkyvy Nárůst životní energie Tvořivý čas s přesahem Ženské sdílení, podporu a reflexi výtvorů i našeho jednání Relax, čas pro sebe a ještě mnohem více… Jinými slovy je artefiletika seberozvoj, co posouvá, hojí, ale hlavně i baví!Daniela Dubčáková

Daniela je lektorka arteterapie a artefiletiky a v současnosti rozšiřuje své kompetence i na práci s tělem v podobě tanečních meditací Loona dance. Vzdělání: 2015 – 2019: Sebezkušenostní lekce pod vedením arteterapeutky Jany Vrchovské 2019 – 2021: Systematický výcvik v artefiletice a arteterapii – vzdělávací instituce Cultio pod vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D. 2021 – 2023: Frekventatka akreditovaného výcviku práce s tělem se zaměřením na pánevní dno v rámci instituce Loona Dance Academy, s.r.o.  

Obsah

Na tomto setkání se nejdříve pustíme do netradiční práce se slovem, ze které si následně vybereme klíčový okamžik, který ztvárníme, a to takovým způsobem, který nám ukáže naše fungování s dalšími lidmi – jak si střežíme svůj prostor, nebo si naopak dovolujeme interakci, jestli překračujeme hranice druhých, nebo oni naše apod. Společně přijdeme na to, jak si své území zdravě vymezit a pracovat na naplnění svých potřeb. Práce na duševním zdraví navíc nekončí při tvorbě, ale pokračuje i při tzv. medicínském závěrečném kruhu – plná pozornost, podpora ostatních, sdílení prožitku hojí bolestivé zkušenosti a otvírá nové úhly pohledu na život náš i druhých.

Každá akce má následující harmonogram:

  • Seznámení se s oborem artefiletiky a arteterapie, způsoby a zásady práce na daném workshopu, uvítací kruh (1 h)
  • Zadání tvorby, samotná práce (1 h)
  • Úklid, závěrečné sdílení – medicínský kruh (vysvětlení pravidel), informace o následné sebepéči po setkání, další možnosti péče o vlastní psychické zdraví i po setkání (1 h)

Kdy, kde a za kolik

Akce proběhne osobně v Naší Dílně ve Zlíně v úterý 8.11.2022.

  • 8:45 – 9:00 – příchod, káva, přivítání
  • 9:00 – 12:00 – Světlo a stín v nás
  • 12:00 – 12:15 – rozloučení, odchod

V ceně je zahrnut výklad lektora, materiál, drobné občerstvení pro účastníky akce, nájem a administrativní poplatek. Akce je dotována Statutárním městem Zlín, cena tříhodinového workshopu je 500Kč za osobu.

Rezervace místa:

(Poznámka: je možné absolvovat všechny tři akce v rámci série, ale i jen některou z nich.)